telefón:
+421 911 810 001
email
eGov-Obstarávania verejný portál pre zverejňovanie zákaziek  

traktorová kosačka s príslušenstvom, výkon cca 16 kW, benzín, vzduchom chladený motor

Dátum zverejnenia: 9. Nov. 2014
Poradové číslo: 01/2014
Typ zákazky: zákazka (§117)
Cena bez DPH: 4 500,00 €
Predloženie ponuky: 30.06.2014 - 14:00
Termín dodania: 31.07.2014
Kód CPV: 16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk
Dodatkový CPV kód: FG18-3 - Na použitie v záhradníctve
Viac informácií:
Dokumenty
Iné dokumenty Neboli priložené žiadne dokumenty na stiahnutie
Kontaktná osoba
Milan Remšík
Email:
Telefón: 043/4294 352
Adresa:
Obecný úrad Benice
Benice 69
03842 Benice
Slovensko (SK)
Doplňujúce informácie:

Záznam o vykonaní prieskumu trhu

Informácia o zákazke: 

Obec Benice z dôvodu kosenia verejných pristranstiev má za potreby obstarať traktorovú kosačku o výkone cca 16 kW. Pôvodná kosačka nadobudnutá v roku 2007 je už po dobe životnosti a nie je súca na používanie - kosenie.

Predmet zákazky:

traktorová kosačka s príslušenstvom (deflektor) o výkone cca 16 kW, benzín, vzduchom chladený motor

por. č. Dodávateľ kontak cena v € (bez DPH) Dátum a poznámka
1. Husqarna web 26.6.2014 nebol požadovaný výkon
2. Mountfield web 3 012,4 27.6.2014 cenová ponuka
3.  Kubota web 27.6.2014 naftové motory

Zdôvodnenie postupu zadávania zákazky

Výrobcovia z dôvodu zvýšenia predaja ponúkajú svoje produkty v zľavách a tak zverejňujú svoje ponuky na webových stránkach

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestannosti a dôvernosti

V Beniciach: 26.6.2014

zodpovedná osoba: Ing. Milan Remšík - starosta obce Benice

Informácie k obstarávaniu

Identifikácia úspešného uchádzača, upravené dňa 09.11.2014 o 11:54
Mountfield Martin, s. r. o.
Kontakt
eGov Systems spol. s r.o.
Brigádnická 27
841 08 Bratislava
 
telefón: +421 911 810 001
email:
www.eGovSystems.sk
gray-logo
eGov-Obstarávania |
eGov-Obstarávania je služba umožňujúca rýchle a jednoduché zverejnenie zákaziek vo verejných obstarávaniach. Obce, školy a iné právnické osoby môžu efektívne využívať svoj profil verejného obstarávateľa, ktorý sa zobrazí na portáli, no ľahko môže byť zabudovaný aj na ich webové sídlo.